Èxit de participació en la segona edició del Seminari d’actualització juridicoeconòmica

Un total de 100 secretaris, interventors i tècnics de les corporacions locals van assistir al II Seminari d’actualització juridicoeconòmica de l'Administració local, que suposa la continuïtat del model iniciat l'any 2014 d'oferir una formació continuada en temes d'interès pel que fa a les principals novetats que van sorgint en aquest àmbit.
El seminari planteja una sèrie de sessions amb ponents especialistes en els diferents temes que es tractaran en cadascuna d’elles. L'objectiu és fer un repàs mensual de les principals novetats legislatives; tractar a nivell teòric i pràctic un tema d’actualitat, amb especial incidència dins del món local i, esdevenir un espai de trobada entre els diferents secretaris i interventors de la demarcació de Girona, cosa que els permetrà compartir experiència i coneixement.

La primera sessió va tractar el tema de "LA REFORMA DEL RÈGIM LOCAL” i va anar a càrrec de l’Excm. Sr. Luis Ignacio Ortega Álvarez, Magistrat del Tribunal Constitucional i Catedràtic de Dret Administratiu i, el Sr. Josep Mir i Bagó, Professor de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.