Actualitat

12

Nov

El Reial Decret llei 26/2021 de 8 de novembre adapta el Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals a la recent jurisprudència del... Veure més

02

Nov

En els darrers dies s’ha fet públic l’esborrany del text de la sentència del Tribunal Constitucional en virtut de la qual es podria declarar la... Veure més

22

Oct

Les empreses, persones jurídiques, entitats, professionals col·legiats i representants legals estan obligats a relacionar-se electrònicament amb... Veure més

24

Set

Si el vostre ajuntament té delegada la gestió dels tributs en el nostre organisme, podeu domiciliar el pagament de tributs de forma telemàtica... Veure més