Actualitat

13

Gen

XALOC ha exposat als ajuntaments l’elaboració de l’ordenança redactada per l’organisme. Aquesta ordenança fiscal dona resposta a les... Veure més

20

Des

A partir de l’1 de gener del 2022 la recaptació de tributs dels municipis del Pla de l’Estany serà gestionada per XALOC. Fins ara, aquest servei... Veure més

12

Nov

El Reial Decret llei 26/2021 de 8 de novembre adapta el Text Refós de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals a la recent jurisprudència del... Veure més

02

Nov

En els darrers dies s’ha fet públic l’esborrany del text de la sentència del Tribunal Constitucional en virtut de la qual es podria declarar la... Veure més