Actualitat

29

Abr

Als efectes de minvar l’impacte que el retard en la recaptació d’ingressos tributaris genera a les tresoreries municipals, el Consell Rector... Veure més

23

Abr

Informació sobre el règim de gestió dels padrons, així com l’aplicació de la reducció del cànon aprovada per la Generalitat de Catalunya... Veure més

20

Abr

XALOC és conscient que l'evolució de les circumstàncies esdevingudes fins el dia d'avui i a conseqüència del COVID19 fan preveure una afectació... Veure més

09

Abr

S’informa als contribuents que ara estan rebent les cartes dels tríptics de pagament i els avisos de domiciliació dels tributs aprovats el mes de... Veure més