Actualitat

15

Gen

Enllaç: Tramesa d'informació al MINHAP pel seguiment i informació addicional per part de tots aquells ajuntaments que tinguin aprovat un Pla... Veure més

15

Gen

Us informem que s'ha publicat a l'Oficina Virtual per a la Coordinació financera amb les entitats locals, un document elaborat pel MINHAP amb... Veure més

14

Gen

Nota sobre la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social.... Veure més

14

Gen

Nota sobre la Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, en allò que afecta a la gestió dels Recursos... Veure més