Actualitat

21

Gen

Circular 4/2015 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, sobre la recuperació de la paga extraordinària per part dels empleats de les... Veure més

20

Gen

Circular 3/2015 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, sobre el RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat... Veure més

15

Gen

Nota sobre la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el... Veure més

15

Gen

Enllaç: Tramesa d'informació al MINHAP pel seguiment i informació addicional per part de tots aquells ajuntaments que tinguin aprovat un Pla... Veure més