Actualitat

14

Gen

Nota sobre la Llei 34/2014, de 26 de desembre, de mesures en matèria de liquidació i ingrés de quotes de la Seguretat Social.... Veure més

14

Gen

Nota sobre la Llei 36/2014, de 26 de desembre de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, en allò que afecta a la gestió dels Recursos... Veure més

14

Gen

Circular 2/2015 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, sobre el RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat... Veure més

13

Gen

Circular 1/2015 de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, sobre el RDL 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat... Veure més