Actualitat

28

Ago

Us recordem que el proper dia 31 d'agost finalitza el termini per a la tramesa de la sol·licitud d'adhesió per part de les entitats locals a través... Veure més

28

Ago

Nota Informativa sobre el Reial Decret 708/2015, de 24 de juliol, pel qual es modifiquen diversos reglaments generals en l'àmbit de la Seguretat... Veure més

26

Ago

Nota informativa sobre el Decret 179/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment del règim disciplinari aplicable als cossos... Veure més

24

Ago

Nota informativa sobre la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. ... Veure més