Actualitat

02

Oct

TRAMESA D'INFORMACIÓ AL MINHAP DEL SEGUIMENT I INFORMACIÓ ADDICIONAL PER PART DE TOTS AQUELLS AJUNTAMENTS QUE TINGUIN APROVAT UN PLA... Veure més

02

Oct

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. ... Veure més

02

Oct

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. ... Veure més

25

Set

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL DECRET 209/2015, DE 22 DE SETEMBRE, PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 244/2007, DE 6 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES REGULA LA... Veure més