Serveis

Contribuents

Contribuents

Tràmits electrònics, consultes, informació rebuts i unitats fiscals.

Ajuntaments

Ajuntaments

Assistència, formació, consultes, tràmits i sol·licituds.

Col·laboradors socials

Col·laboradors Socials

Tràmits, consultes i autoliqui- dacions.

Seu electrònica

Seu electrònica

Un sistema obert 24 hores durant els 365 dies de l'any.

Aquest matí, el president delegat de XALOC, Jordi Camps, i el gerent de l'organisme autònom de la Diputació de Girona, Josep Manel Rosón, han inaugurat la nova oficina de XALOC a Olot. Ho han fet acompanyats de Josep Berga, alcalde d'Olot; Santi Reixach, president del Consell Comarcal de la Garrotxa, i Sergi Martí, gerent del Consell Comarcal.

Des del 2010 XALOC presta el servei de gestió tributària i recaptació a la comarca de la Garrotxa a les instal·lacions del Consell Comarcal. Aquest any, les necessitats d'espai del Consell i la voluntat de XALOC de seguir oferint un servei públic de proximitat a la comarca han comportat la ubicació d'una nova seu de l'organisme a Olot. Actualment, els vint-i-dos municipis que formen la comarca han delegat en XALOC totes o alguna de les seves competències en gestió tributària en període voluntari i executiu, gestió de multes o inspecció.

XALOC garanteix l'atenció presencial a la ciutadania i amb la convicció que és un aspecte rellevant del servei públic que ofereix l'organisme. Al llarg d'aquest any l'oficina de la capital garrotxina ha gestionat 5.696 sol·licituds (presencials, telemàtiques i telefòniques), 1.181 de les quals han estat ateses presencialment, segons dades a 31 de juliol de 2022; tot això, sens perjudici de les mesures que s'impulsen per incentivar la utilització de mitjans electrònics, amb l'objectiu de facilitar les relacions amb l'Administració.

La nova oficina, ubicada al carrer Bisbe Lorenzana, 26, disposa d'un ampli espai per atendre el públic. El ciutadà pot adreçar-se a l'oficina d'Olot o a qualsevol altra oficina d'atenció territorial de XALOC per dur a terme tràmits i consultes o rebre informació en relació amb la gestió tributària i la recaptació. Tal com ha expressat el president delegat de XALOC i diputat Jordi Camps, «les oficines són un valor afegit de l'organisme, en un context en què és difícil trobar serveis on es presti una atenció presencial». Per Camps, «les oficines territorials de XALOC desenvolupen un paper fonamental en l'atenció presencial i propera al ciutadà, sense perdre de vista el procés de transformació cap a un nou model de societat digital».  

Per la seva banda, Josep Manel Rosón ha explicat que, «en el context actual, l'impuls de l'Administració electrònica ha de conviure amb la prioritat de l'atenció presencial als ciutadans que demanen assistència de l'Administració per a l'acompliment de les seves obligacions i l'exercici dels seus drets. La prestació dels serveis s'ha d'adaptar, en la mesura del possible, a les necessitats i característiques del territori». En relació amb el canvi d'ubicació, ha dit: «Vull agrair els anys de col·laboració i entesa entre ambdues administracions, la bona predisposició i la tasca realitzada». Segons Rosón, «encara queden projectes i àmbits de col·laboració conjunts en la prestació de serveis al ciutadà». Finalment, el gerent de XALOC ha fet èmfasi en el fet que el món digital està transformant la manera d'accedir als serveis públics, i és en aquest context «on sorgeix la necessitat d'introduir nous canals que complementin el servei presencial. Aquests nous canals han de ser digitals i innovadors, però la transició s'ha de fer amb la mirada posada en la convivència generacional i sense minvar la proximitat i l'assistència presencial per contribuir a la reducció de la bretxa digital».