Serveis

Contribuents

Contribuents

Tràmits electrònics, consultes, informació rebuts i unitats fiscals.

Ajuntaments

Ajuntaments

Assistència, formació, consultes, tràmits i sol·licituds.

Col·laboradors socials

Col·laboradors Socials

Tràmits, consultes i autoliqui- dacions.

Seu electrònica

Seu electrònica

Un sistema obert 24 hores durant els 365 dies de l'any.

Jordi Camps: «Les oficines territorials de XALOC desenvolupen un paper fonamental en l’atenció presencial i propera al ciutadà»

El diputat i president delegat de XALOC inaugura la nova oficina de l’organisme tributari a Figueres


Aquest matí, el president delegat de XALOC, Jordi Camps, i el gerent de l’organisme autònom de la Diputació de Girona, Josep Manel Rosón, han inaugurat la nova oficina de XALOC a Figueres. Ho han fet acompanyats d’Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres; Pere Casellas, diputat provincial i vicealcalde de l’Ajuntament de Figueres; Sònia Martínez, presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, i Josep M. Marcé, gerent del Consell Comarcal.

Des del 2009 XALOC presta el servei de gestió tributària i recaptació a la comarca de l’Alt Empordà des de les instal·lacions del Consell Comarcal. Aquest any, les necessitats d’espai del Consell i la voluntat de XALOC de seguir oferint un servei públic de proximitat a la comarca han comportat la ubicació d’una nova seu de l’organisme a Figueres. Actualment, els seixanta-vuit municipis que formen la comarca han delegat en XALOC totes o alguna de les seves competències en gestió tributària en període voluntari i executiu, gestió de multes o inspecció.

XALOC impulsa l’Administració electrònica però garanteix l’atenció presencial al ciutadà, que encara representa un percentatge important dins l’organisme i és un aspecte rellevant del servei públic que ofereix. Al llarg d’aquest any, del total de sol·licituds ateses (presencials, telemàtiques i telefòniques), l’oficina de la capital alt-empordanesa ha estat una de les que ha prestat més atenció presencial, amb 7.674 sol·licituds ateses, segons dades a 31 de juliol de 2022.

La nova oficina, ubicada al carrer Nou de Figueres, disposa d’un ampli espai per atendre el públic i està ubicada en una zona amb força aparcament, pensant sobretot en aquells ciutadans que venen d’altres municipis de la comarca. El ciutadà pot adreçar-se a l’oficina de Figueres o a qualsevol altra oficina d’atenció territorial de XALOC per dur a terme tràmits, consultes o rebre informació en relació amb la gestió tributària i la recaptació. Tal com ha expressat el president delegat de XALOC i diputat Jordi Camps, «l’objectiu és oferir una atenció personalitzada i facilitar els tràmits que han de fer els ciutadans». Per Camps, «les oficines territorials són un valor afegit de l’organisme, en un context en què és difícil trobar serveis on es presti una atenció presencial».

Per la seva banda, Josep Manel Rosón ha explicat que, «en el context actual, l’impuls de l’Administració electrònica ha de conviure amb la prioritat de l’atenció presencial als ciutadans que demanen assistència de l’Administració per a l’acompliment de les seves obligacions i l’exercici dels seus drets. La prestació dels serveis s’ha d’adaptar, en la mesura del que sigui possible, a les necessitats i característiques del territori». En relació amb el canvi d’ubicació i l’abandonament de les instal·lacions del Consell Comarcal, ha dit: «Vull agrair els anys de col·laboració i entesa entre ambdues administracions, la bona predisposició i la tasca realitzada». Segons Rosón, «encara queden projectes i àmbits de col·laboració conjunts en la prestació de serveis al ciutadà».

Actualment, XALOC disposa d’una xarxa de dotze oficines arreu de les comarques gironines, adaptades cadascuna als serveis que necessiten els ciutadans i els municipis amb delegació. L’oficina està oberta al públic de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Més enllà de l’atenció presencial, es pot contactar amb l’oficina a través del correu electrònic, o bé consultar-ne tota la informació a la pàgina web.

A més, per a un gran nombre de tràmits, l’atenció es pot fer telefònicament al 972 900 251, amb recepció i devolució de trucada garantida en 24 hores, mitjançant el Servei d’Atenció a l’Usuari (CAU). L’horari d’atenció del CAU és de les 8.30 a les 19 hores i els divendres de les 8.30 a les 16.30 hores.   

La Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) és l’organisme creat per prestar serveis de suport i assistència als ens locals de les comarques de Girona. S’encarrega de gestionar, recaptar i inspeccionar tributs i altres ingressos de dret públic dels ens locals de la demarcació de Girona que deleguin a la Diputació les seves competències en aquestes matèries, a més de prestar qualsevol altra activitat o servei relacionat, derivat o necessari, per garantir una millor efectivitat en les actuacions anteriors.