La recaptació de la taxa de l’1,5% gestionada per XALOC augmenta un 124% el segon trimestre de l’any 2022

La recaptació de la taxa de l’1,5% ha augmentat un 124% el segon trimestre de l’any 2022 respecte del mateix període l’any 2021. Segons l’informe elaborat pel servei d’inspecció, XALOC ha recaptat 2.135.171,95 €.

Aquest augment considerable de l'import autoliquidat i recaptat de la taxa de l'1,5% respecte d'anys anteriors es deu principalment a l'increment dels preus de l'energia elèctrica que ha estat un paràmetre clau per aquesta recaptació. A més de la campanya de l’organisme vers els ajuntaments que ha contribuït a generar aquests majors ingressos.

XALOC ha realitzat la tasca de recaptació en matèria d’inspecció de nombrosos ajuntaments que fins ara no rebien cap ingrés per aquest concepte. De fet, per les característiques dels municipis de les comarques gironines molts dels ajuntaments no disposen dels mitjans necessaris per realitzar-ho. Una de les principals tasques de l’organisme tributari de la Diputació de Girona envers els municipis que li deleguen és prestar serveis de suport als ens locals de les comarques de Girona per garantir una millor eficiència en les actuacions.

Actualment, l’organisme tributari gironí gestiona la taxa de l’1,5% de 118 municipis. Una gestió tributària que viu un creixement continuat en l’evolució de les delegacions en què l’any 2021 va incorporar 38 noves delegacions i l’any 2022, un total de 16.