Memòria de gestió 2021

Podeu consultar la memòria de gestió de XALOC de l’any 2021 a través d’aquest enllaç.

El document resumeix els aspectes fonamentals de la gestió feta al llarg de l’any passat així com una comparativa dels últims anys.