Presentació del nou model d’ordenança fiscal reguladora de l’impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

XALOC ha exposat als ajuntaments l’elaboració de l’ordenança redactada per l’organisme. Aquesta ordenança fiscal dona resposta a les modificacions introduïdes recentment en aquest impost pel Reial decret legislatiu 26/2021 adaptant-se a la recent jurisprudència.  

El president delegat, Jordi Camps, ha obert l’acte explicant la tasca executada per XALOC davant una “situació sobrevinguda i que ha generat en molts municipis una incertesa tributària respecte d’aquest impost”. En aquest sentit, ha destacat la importància de treballar coordinadament entre l’organisme i els ajuntaments que tenen delegació “amb la finalitat d’optimitzar els resultats a nivell de gestió als ciutadans i a nivell d’ingressos municipals”.
 
Durant la seva intervenció, Josep Manel Rosón, gerent de l’organisme ha explicat que la jornada informativa dona a conèixer les novetats incorporades al text i el procediment d’aplicació d’aquest nou model d’ordenança. Per Rosón “el model d’ordenança elaborat per XALOC pretén que aquesta adaptació normativa aporti, d’una banda, capacitat de decisió als ajuntaments en relació als aspectes de política fiscal i pressupostaria i, d’altra banda, eficiència en els procediments de gestió i recaptació a càrrec de XALOC en l’exercici de les delegacions”. A més, ha destacat que “el desgavell jurídic generat per aquesta figura tributària confirma la imperiosa necessitat que hi hagi una reforma integral del finançament local, de la qual fa anys que se’n parla però no s’ha fet res”.
 
Les persones responsables de la redacció d’aquesta ordenança Núria Prado directora d’àmbit de gestió tributària i recaptació de XALOC i Carmen Gallego, adjunta a Gerència de l’organisme han exposat l’ordenança i han donat resposta a les consultes dels ajuntaments que han assistit a la presentació realitzada de forma telemàtica i que ha estat valorada molt positivament per part dels assistents.
 
XALOC amb aquest tipus de servei pretén afegir valor als ajuntaments delegats, incorporant a més de la gestió diària i la tasca executiva, una labor d’assessorament jurídic i implementació rigorosa de la normativa. Serveis complementaris, que formen part de les línies estratègiques de la presidència que impulsa  la gerència. Aquest valor afegit, que dona seguretat jurídica i solvència tècnica als Ajuntaments, amb responsabilitat i rigor. Uns serveis complementaris que aporten valor com per exemple ha significat els ajuts de bestretes de l’exercici 2020 o la implementació dels TPV a totes les oficines territorials de l’organisme per a la realització del cobrament amb targeta de crèdit o dèbit, i que dona resposta al fet que molts municipis ja no tenen oficines bancàries.