La Generalitat posa en marxa un impost sobre les emissions de C02

Aquest any 2021 s’implanta un tribut propi de la Generalitat de Catalunya l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen els vehicles de tracció mecànica.

L’import que correspon a cada vehicle per a l’exercici 2020 es publica en el padró provisional a partir de l’1 de maig del 2021 en la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, a partir de les dades de què disposa.

Calendari

- 1 de maig: publicació del padró provisional

- 4 de juny: data límit per presentar al·legacions (sol·licituds de modificació)

- 1 de setembre: publicació del padró definitiu

- A partir del 15 de setembre, inici del període de pagament

 

L’ATC posa a disposició dels contribuents els canals d’assistència:

-          Per consultar el padró, obtenir més informació general, rebre atenció personalitzada amb assistent virtual, presentació d’al·legacions i fer tots els tràmits: atc.gencat.cat/impostco2

-          Per consultes generals s’obre l’impost: Telèfon 012

-          Per consultar el padró, alta de domiciliació i altres gestions: telèfon 93 551 51 51

-          Només en cas d’incidència en el padró i demanant cita prèvia

o   Atenció a les oficines de l’ATC

o   Atenció a les oficines de XALOC de 13 a 14 hores (fins el 4 de juny)

 

Més informació: impostco2.gencat.cat