Obertura plataformes subministrament informació 4T/2019 MINHAP

S’han obert  l’Oficina virtual de coordinació financera amb les Entitats Locals, les plataformes de subministrament d’informació corresponents al 4rt trimestre de 2019 següents:


 

1. Aplicació per a la captura de l’execució del quart trimestre del pressupost 2019.  (Oberta fins el 31/01/2020 a les 24:00 hores)


 

Cliqueu al link següent:

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15

 

 

2. Aplicació per a la remissió de l’informe de seguiment del Pla d’ajust del quart trimestre de 2019 i actualització, en el seu cas, del Pla d’ajust.   (Oberta fins el 31/01/2020 – a la plataforma consta el 31/12/2020, però entenem que deu ser un error)

 

 

Cliqueu al link següent:

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15