Nota informativa sobre el tancament de l’aplicació PEFEL2 al mes de gener de 2020

 

L’Oficina Virtual per a la coordinació financera de les Entitats locals, ha publicat una nota informativa indicant que a data 07/01/2020 es tancarà la plataforma d’enviament de Plans econòmic i financers (PEFEL2) per als PEF 2019-20.

 

La tornaran a obrir a mitjans del mes de febrer per poder entrar els nous plans econòmics i financers de la liquidació de l’exercici 2019 (PEF 2020-21)

 

Tal com marca la Llei en aquests casos, l’entitat que no hagi realitzat un PEF de la liquidació de 2018 abans d’aquesta data per poder-ho enviar, hauria  de fer un acord de no disponibilitat de crèdits (art 25.1.a) de la LLO 2/2012 de 27 d’abril, LLOEPSF)

 

Enllaç nota:

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/20191218_Nota%20Informativa%20sobre%20el%20cierre%20de%20PEFEL%20en%20Enero%20de%202020.pdf