AMPLIACIÓ DEL TERMINI ENVIAMENT DE LES LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 2020

 

Us informem que l’Oficina Virtual de Coordinació financera amb les Entitats Locals ha obert a la plataforma una AMPLIACIÓ EXTRAORDINÀRIA del termini d’enviament de les Línies Fonamentals del Pressupost 2020 fins el proper dia 20 de setembre de 2019 a les 12:00 hores.

 

Annexem els enllaços d'accés a l'aplicació i de la guia per complimentar els formularis:

 

Accés:

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=11

 

Guia:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Gu%c3%ada%20Lineas%20Fundamentales%20Presupuesto%202020_20190630.pdf