RECORDATORI FINALITZACIÓ DE TERMINIS DE DIFERENTS TRAMESES D’OBLIGACIONS AL MINHAP

 

Us recordem que el dia 31 de JULIOL DE 2019 finalitzen les següents obligacions de tramesa d'informació a l’Oficina virtual de coordinació financera amb les EELL::

 

1. Tramesa d'informació EXECUCIÓ 2on TRIMESTRE del pressupost de 2019

Enllaç per accedir a l’aplicació:

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=117

 

Guia per complimentar les dades:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/EjecTrim_1,%202%20y%203%20_2019_Guia%20TOTAL_version_20190630.pdf

 

2. SEGUIMENT i/o ACTUALITZACIÓ del 2on TRIMESTRE de 2019 dels informes de PLANS D’AJUST:

 

Enllaç d’accés a la tramesa de captura: 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15

  

Per l’enviament d’actualitzacions, la plataforma ofereix una GUIA PRÀCTICA per a què pugueu fer l’actualització, si fos el cas, dels plans d’ajust. La podreu obtenir un cop entreu a l’aplicació i seleccioneu “actualització de pla d’ajust”.

 

3. Tramesa del Període mig de pagament (PMP) del 2on trimestre de 2019:

 

Accés a l’aplicació de l’oficina virtual de coordinació financera en el següent enllaç:

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=10