OBERTURA APLICACIÓ DE CAPTURA DE LES LINIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST 2020 DE LES EELL

 

A la plataforma de l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL s’ha obert l’aplicació per la tramesa de les Línies Fonamentals del Pressupost 2020 de les EELL.

 

Aquesta aplicació romandrà oberta fins el 13 de setembre de 2019 a les 24:00 hores.

 

Us annexem l’enllaç d’accés a l’aplicació: 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=11

 

També us indiquem enllaç per accedir a la guia de comunicació de la informació de les línies fonamentals:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/Guía%20Lineas%20Fundamentales%20Presupuesto%202020_20190630.pdf

 

NOTES:

 

1-Quin model aplicar?

 

-Model Ordinari: població >5.000 habitants

-Model Simplificat: població <5.000 habitants (però si ho ells ho decideixen poden aplicar el model ordinari)

 

2-Són formularis a nivell consolidat

 

3-Segons l’últim Acord de Ministres, el de 7 de juliol de 2017, en el període 2019-2020 la taxa de referència de creixement són 2,7% i 2,8% respectivament.

 

4-Recordeu que per omplir les dades, per l’exercici 2019 es referiran a l’estimació de drets i obligacions reconegudes de 2019, i per l’any 2020 l’estimació serà de previsions inicials d’ingressos i de crèdits inicials de despeses.

 

5-Passius contingents: potser que les Administracions els tinguin o no pressupostats en l’estat de despeses.