OBERTURA APLICACIÓ PER A LA TRAMESA DE L’EXECUCIÓ DEL 2ON TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2019

 

Us informem que s'ha obert a la plataforma de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals l'aplicació per a la tramesa de la informació de l'execució del Segon Trimestre del pressupost de l'exercici 2019.

La data de finalització de la tramesa serà el proper 31 de juliol de 2019 a les 24:00 h.

 

Trobareu l’accés a l’aplicació en el següent enllaç:

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/sgcief/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=117

 

Adjuntem l’enllaç de la guia explicativa que ofereix la plataforma per a complimentar les dades de la tramesa: 

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/EjecTrim_1%2c%202%20y%203%20_2019_Guia%20TOTAL_20190329.pdf