OBERTURA APLICACIÓ MINHAP PER A LA COMUNICACIÓ DE LES ORDRES DE PAGAMENT A L’ICO 3er TRIMESTRE 2019 DELS FONS DE FINANÇAMENT

Les entitats locals que varen sol·licitar l'adhesió per l'any 2019 en algun dels fons del RDL 17/2014, de 26 de desembre, que hagin rebut resolució de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local autoritzant l'adhesió, hauran de confirmar els imports trimestrals de les necessitats financeres sol·licitades en els Fons d'Impuls Econòmic i d'Ordenació.

 

Annexem l’enllaç per accedir a l'aplicació per a la comunicació d'aquests imports trimestrals:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=62

 

 

El termini per fer aquesta comunicació és del dia 03 de Juny al dia 14 de juny de 2019 fins les 12:00 hores. (els dies 06 i 07 de juny segons comuniquen a la plataforma, hi haurà un manteniment d’aplicacions i no es podrà accedir)

 

Annexem també les guies informatives per a l'enviament de la informació en funció del fons en el qual us trobeu:

*Guia informativa sobre l’aplicació per a l’enviament de la informació a l’ICO sobre les necessitats financeres sol·licitades en el fons d’impuls econòmic regulat en l’article 50 del RD-Llei 17/2014:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Guía%20Fondo%20Impulso%20Económico%20trimestrales%202019-Junio%202019.pdf

 

*Guia informativa sobre l’aplicació per a l’enviament de la informació a l’ICO sobre les necessitats financeres a atendre a 2019 que s’han sol·licitat en els fons d’ordenació regulats en l’article 39.1 apartats A) i B) del RD-Llei 17/2014:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Guía%20Fondo%20Ordenación-trimestrales-2019-Junio%202019.pdf