MODELATGE DE LA CONSTITUCIÓ DELS AJUNTAMENTS

 

Us fem arribar, per si és del vostre interès, el modelatge de la constitució dels ajuntaments, que consta de dos apartats:

 

  

 1. Acta d’arqueig extraordinari

 2. ANNEX I: Certificat de saldo de l’entitat bancària

 3. ANNEX II: Estat de conciliació bancària

 4. Acta de comprovació d’inventari

   

   


 1. Convocatòria sessió

 2. Anunci de la celebració de la sessió constitutiva

 3. Esquema de la sessió constitutiva

 4. Guió de la sessió constitutiva municipis de més de 250 habitants

 5. Guió de la sessió constitutiva municipis de 100 a250 habitants

 6. Acta de constitució de l’Ajuntament de més de 250 habitants

 7. Acta de constitució de l’Ajuntament de 100 a 250 habitants

 8. Ofici remissió de l’expedient de consitució a l’Administració de l’Estat i Comunitat Autònoma