OBERTURA DE L'APLICACIÓ PER A LA SUBSTITUCIÓ DE RETENCIONS DE LA PTE PER CANCEL•LAR DEUTE DERIVAT DEL MECANISME DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

S'ha obert en l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL, l'aplicació informàtica per a la substitució de RETENCIONS de la PTE (participació en els tributs de l’Estat) per a la cancel·lació del deute derivat del mecanisme de pagament a proveïdors, per un  préstec amb el fons de finançament a Entitats locals en compliment de l’Acord de la Comissió Delegada del Govern per assumptes econòmics (CDGAE) de 14 de març de 2019.

 

El termini per sol·licitar l’aplicació de la mesura 2 finalitza el dia 25 d’abril de 2019.

 

Annexem l’enllaç d’accés a aquesta aplicació: 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=62

 

 

En el següent enllaç trobareu la Resolució de 3 d’abril de la SGFAL on es concreta el procediment i els terminis per aquesta MESURA 2:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Sustitución%20retenc%20PTE%20por%20ptmos%20FFEELL-Resol%20SGFAL%20(03-04-19)-Para%20OVEL-FDO.pdf

 

Per la vostra informació, us annexem l’extracte de l’acord amb les mesures de recolzament a les EELL a través de la modificació de les condicions financeres en els casos d’aplicació de retencions de la PTE (aplicació oberta actualment) i en els préstecs FORMALITZATS per ajuntaments en situació de RISC FINANCER amb el Fons de Finançament a EELL:

 

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Fondos/Extracto%20del%20Acuerdo%20CDGAE%20de%2014-03-19-Para%20OVEL.pdf