NOTA INFORMATIVA DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA FINANCERA, ASSEGURANCES I TRESOR DE 4 D’ABRIL DE 2019 SOBRE EL RÈGIM DE TUTELA FINANCERA DELS ENS LOCALS PER A L’EXERCICI DE 2019

 

 


Us informem que s’ha publicat una Nova nota informativa de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de 4 d’abril de 2019 sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 2019


 


Aquesta nova nota informativa modifica l’apartat 13.4 de la nota anterior, de 23 de gener de 2019, per incorporar la pròrroga per a aquest exercici, prevista en el Reial decret llei 10/2019, de 29 de març, de la possibilitat de destinar el superàvit al finançament d’inversions financerament sostenibles.


 


Trobareu la nova nota al link següent:

 

http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/corporacions-locals/normativa-notes-informatives/nota-vigent/