REMISIÓ INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST DEL 4rt TRIMESTRE DEL 2018

 

Us comuniquem que s’ha obert l’aplicació la plataforma de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, per l'enviament de l’informe de seguiment del pla d’ajust del 4rt trimestre del 2018.i per a l’actualització, en el seu cas, del pla d’ajust.

 

EL TERMINI finalitza el dia 31 de gener de 2019 a les 24:00 hores.

 

L'aplicació la podreu trobar en el següent enllaç:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=15