APLICACIÓ PER A LA CAPTURA DE LA EXECUCIÓ DEL 4rt TRIMESTRE DEL PRESSUPOST 2018

 

Us comuniquem que s’ha obert l’aplicació la plataforma de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, per l'enviament de l’execució del 4rt trimestre del pressupost de 2018.

 

EL TERMINI finalitza el dia 31 de gener de 2019 a les 24:00 hores.

 

L'aplicació la podreu trobar en el següent enllaç:

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Autoriza/aspx/LoginAuto.aspx?a=73

 

Adjuntem l’enllaç de la guia facilitada pel Ministeri per a complimentar les dades:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/InstruccionesAplicaciones/4T%20_2018_Guia%20Completa%2028_12_2018.pdf