RETRIBUCIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI, LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018

 

Retribucions del personal funcionari, Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2018