NOTA INFORMATIVA SOBRE LA RESOLUCIÓ DE 22 DE JULIOL DE 2015, DE LA SECRETARIA D'ESTAT D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA RESOLUCIÓ DE 22 DE JULIOL DE 2015, DE LA SECRETARIA D'ESTAT D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, PER LA QUAL ES MODIFICA LA DE 28 DE DESEMBRE DE 2012, PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS SOBRE JORNADA I HORARIS DE TREBALL DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.

Enllaç