Com realitzar el pagament de tributs de caràcter periòdic?

XALOC ofereix la possibilitat de domiciliar el pagament dels tributs de caràcter periòdic, és a dir, els que es cobren cada any, que el vostre ajuntament hagi delegat en el nostre organisme.

Amb la domiciliació de rebuts eviteu desplaçaments a les oficines de les entitats col·laboradores per efectuar el pagament. És una manera senzilla per evitar possibles recàrrecs i/o interessos que es generen quan el deute no es liquida en període de pagament voluntari donat que la normativa no obliga a emetre un avís de pagament previ.

Podeu realitzar la domiciliació dels tributs a través d’aquest enllaç   L'ordre de domiciliació té una vigència de caràcter indefinit. Qualsevol modificació de la domiciliació o la sol·licitud de baixa d'aquesta s'haurà de comunicar a XALOC.