Serveis

Contribuents

Contribuents

Tràmits electrònics, consultes, informació rebuts i unitats fiscals.

Ajuntaments

Ajuntaments

Assistència, formació, consultes, tràmits i sol·licituds.

Col·laboradors socials

Col·laboradors Socials

Tràmits, consultes i autoliqui- dacions.

Seu electrònica

Seu electrònica

Un sistema obert 24 hores durant els 365 dies de l'any.

La Xarxa Local de Municipis (XALOC) ha instal·lat plaques solars fotovoltaiques a la seva seu central a Girona. L’objectiu és subministrar energia neta a l’edifici, que disposa de set plantes i on treballen més de cent treballadors. Aquesta acció s’emmarca en el pla estratègic implementat per aquest organisme autònom de la Diputació de Girona per establir millores energètiques eficients. El president de la Diputació, Miquel Noguer, acompanyat del president delegat de XALOC, Jordi Camps, i del gerent de l’organisme, Josep Manel Rosón, han visitat avui dia 27/05/2021 l’obra, un cop finalitzada. Les plaques solars instal·lades produiran uns 39.930,40 kWh/any i s’ha estimat un estalvi anual de 4.392,34 euros. Això suposa un 12,5 % d’estalvi en consum energètic de l’edifici i un 7,6 % d’estalvi en cost. S'han instal·lat un total de 76 plaques amb una potència de 34,2 kwp, les quals conformen el tipus d'instal·lació més adient tenint en compte que les hores de màxima producció coincideixen amb les hores de màxim consum elèctric que comporta l'activitat de l'organisme. A més, el projecte està alineat amb l’assoliment dels objectius establerts per l’Agenda 2030.

Miquel Noguer ha destacat la importància d’accions com la que ha realitzat XALOC, enfocada a la millora energètica, i ha afirmat: «La transició energètica és un procés necessari, en el qual la Diputació treballa des de fa anys per tal que els ajuntaments de les comarques gironines disposin de les eines per desenvolupar-lo». Per la seva banda, Jordi Camps ha explicat el compromís de l’organisme amb el medi ambient: «Aquesta acció se suma a les ja realitzades anteriorment, com la compra de cotxes híbrids, la modificació de llums fluorescents per uns de tipus LED, l’eliminació de gots de plàstic i la limitació de la pressió d’aigua en les aixetes dels lavabos, entre d’altres». El gerent de XALOC, Josep Manel Rosón, ha remarcat el caràcter exemplificador de les administracions públiques en l’impuls de les energies renovables i en la potenciació de canvis que signifiquin una modernització de l’Administració en aquest àmbit de l’eficiència energètica. «Si volem incorporar canvis, hem de ser-ne part», ha afirmat.

XALOC, alineat amb els objectius de l’Agenda 2030, ha incorporat al seu pla estratègic accions per assolir-los. En concret, aquest 2021 i els anys següents s’ha proposat impulsar els objectius de desenvolupament sostenible següents: objectiu 7, d’energia assequible i no contaminant; objectiu 10, de reducció de les desigualtats, promoció de la inclusió social, econòmica i política i foment de la igualtat d'oportunitats; objectiu 12, de producció i consum responsables; objectiu 16, de promoció de societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells; i objectiu 17, d’enfortiment dels mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible.