Serveis

Contribuents

Contribuents

Tràmits electrònics, consultes, informació rebuts i unitats fiscals.

Ajuntaments

Ajuntaments

Assistència, formació, consultes, tràmits i sol·licituds.

Col·laboradors socials

Col·laboradors Socials

Tràmits, consultes i autoliqui- dacions.

Seu electrònica

Seu electrònica

Un sistema obert 24 hores durant els 365 dies de l'any.

Aquest mes de maig entren en funcionament algunes actualitzacions a la Carpeta ciutadana de XALOC. Un entorn web que permet realitzar operacions com realitzar la consulta de dades dels rebuts, propietats o calendaris fiscals, entre d’altres funcionalitats.

Aquest nou entorn, que entrarà en funcionament des del 18 de maig, incorpora les següents novetats:

  • Per tal de disposar d’un sistema més segur, els ciutadans i gestors només es podran identificar mitjançant els certificats digitals admesos, entre els quals idCat Mòbil.
  • Un estil més modern, clar, usable i accessible.
  • Adaptació i actualització als requeriments de seguretat
  • Unificació dels serveis telemàtics adreçats a la ciutadania en una única aplicació 

D’aquesta manera, es pretén oferir un nou entorn que millori el rendiment, la usabilitat i l’experiència de l’usuari.

Com obtenir un certificat electrònic?

Per tal d’accedir a la carpeta ciutadana caldrà identificar-se mitjançant un certificat electrònic. Desapareix la identificació mitjançant codi d’usuari i pin.

Si l’usuari no disposa de certificat electrònic, es pot obtenir fàcilment l’idCat Mòbil https://idcatmobil.seu.cat/ mitjançant un DNI, la targeta sanitària del CatSalut, i un telèfon mòbil.