Es modifiquen els festius locals de l'Oficina de Cassà de la Selva

Us informen que, per acord del Ple de l'Ajuntament de Cassà de la Selva del mes d'abril, es va aprovar la modificació del calendari de dies festius amb el trasllat dels dos dies festius del 8 i 9 de juny als dies 21 i 22 de setembre de l’any 2020.

Més informació a: https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica-calendari-de-dies-inhabils