Notificacions electròniques a persones jurídiques

A partir de l'1 d’abril del 2020, les notificacions i comunicacions que enviï l'organisme autònom Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (XALOC) es practicaran per mitjans electrònics mitjançant compareixença a la Seu electrònica a través de la plataforma eNotum (eina de notificacions electròniques del Consorci Administració Oberta de Catalunya, AOC).

Per aquest motiu, si ets persona jurídica, cal accedir a l'apartat Tràmits i gestions de la Seu electrònica (https://seu.xalocgirona.cat/seu-electronica) i omplir, signar i presentar el següent formulari:

>> Comunicació o modificació de dades per relacionar-se amb l'administració per mitjans electrònics.

Més informació aquí