Subministrament d'informació 4t trimestre execució pressupost 2013. ORDRE HAP/2105/2012

S'ha activat a l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EELL l'aplicatiu per a trametre al MINHAP la informació trimestral de l'execució pressupost de 2013 del 4rt trimestre a comunicar per al compliment de les obligacions contemplades a l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la LOSPEF . Aquesta plataforma estarà oberta fins el 31 de gener.